Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epiblema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre tistelstjälkvecklare Epiblema cirsiana Mindre tistelstjälkvecklare Epiblema cirsiana Mindre tistelstjälkvecklare Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843). Mindre tistelstjälkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från september till april i stjälken av tistlar, förpuppning i näringsväxten.

Synonym Epiblema luctuosana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson