Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Endromidae
Endromis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skäckspinnare Endromis versicolora Skäckspinnare Endromis versicolora Skäckspinnare Endromis versicolora Skäckspinnare Endromis versicolora
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Skäckspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 50-88 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en smutsbrun, med jordpartiklar invävd kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/endromis_versicolora.html
Latest update: 17 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson