Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Saturniidae
Agliinae
Aglia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nagelspinnare Aglia tau Nagelspinnare Aglia tau Nagelspinnare Aglia tau Nagelspinnare Aglia tau Nagelspinnare Aglia tau Nagelspinnare Aglia tau
Aglia tau (Linnaeus, 1758). Nagelspinnare. Kännetecken: Vingbredd hane 55-69 mm., hona 65-92 mm. Huvud, mellankropp och bakkropp brunaktiga. Antenner brungrå, hos hanen med kamtandning, hos honan trådformiga, knappt en fjärdedel av framvingelängden. Fram- och bakvingar rostgula, hos honan ljust ockragula. På mitten av varje vinge en blå, svartringad ögonfläck med en y-formad vit fläck i mitten. Levnadssätt: Hanen flyger på dagen medan honan oftast sitter välkamouflerad och feromonlockar på hanen. Flygtid: Från mitten av april till slutet av maj. Förekomst: Finns i lövskogsområden. Biologi: Larven är grön med en vit sidolinje och gula snedstreck. Den lever på diverse lövträd, förpuppning i en tunn kokong mellan blad eller på marken. Näringsväxter: Betula, Fagus, Quercus, Tilia m. fl. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark södra Finland och södra Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 17 maj 2021