Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Ematurga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsmätare Ematurga atomaria Ängsmätare Ematurga atomaria Ängsmätare Ematurga atomaria Ängsmätare Ematurga atomaria Ängsmätare Ematurga atomaria
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758). Ängsmätare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 6 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson