Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Aethalura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Allavmätare Aethalura punctulata Allavmätare Aethalura punctulata Allavmätare Aethalura punctulata Allavmätare Aethalura punctulata
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775). Allavmätare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 24-29 mm. Larven lever på björk och al, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 15 maj 2023