Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Havssävsgräsmal Elachista scirpi
Elachista scirpi Stainton, 1887, hane. Havssävsgräsmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 10-12 mm. Larven minerar i havssäv och salttåg.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_scirpi.html
Latest update: 4 februari 2003
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson