Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Torrängsgräsmal Elachista occidentalis
Elachista occidentalis Frey, 1882. Torrängsgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 7-8 mm. Huvud vitt och mellankropp grå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar mörkgrå med inblandning av svarta fjäll. På vingens mitt ett svart, längsgående streck som i mitten avgränsas av en vit fläck. I ytterkanten två motstående vita fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av juni juli. Förekomst: Finns på ängar och torrmarker. Biologi: Den ljusgrå larven gör fläckminor i starr, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Näringsväxt: Carex. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Synonymer Elachista freyi nec Staudinger, 1870, Elachista serricornis auct., Elachista juliensis auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 16 november 2020