Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Torrängsgräsmal Elachista occidentalis
Elachista occidentalis Frey, 1882. Torrängsgräsmal förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i starr.

Synonymer Elachista freyi nec Staudinger, 1870, Elachista serricornis auct., Elachista juliensis auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_juliensis.html
Latest update: 16 november 2017BR> Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson