Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fyrpunktsgräsmal Elachista quadripunctella
Elachista quadripunctella (Hübner, 1825). Fyrpunktsgräsmal förekommer sällsynt i Vg, Bo, Up och Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven minerar i fryle.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_quadripunctella.html
Latest update: 30 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson