Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart vitspetsgräsmal Elachista pullicomella
Elachista pullicomella Zeller, 1839. Svart vitspetsgräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_pullicomella.html
Latest update: 28 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson