Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunkragad  ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella Brunkragad  ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella Brunkragad  ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella Brunkragad  ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828). Brunkragad ekdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår orange, krage mörkbrun, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med med ett mer eller mindre avbrutet, gulvitt tvärband. Vid vingbasen finns en vit fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på marker där det växer ek. Biologi: Larven är gulvit och gör en fläckmina med en skåra på minans undersida där en stor del av exkrementerna kastas ut. Kokongen är brunaktig. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Brunkragad  ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella
Mina av Brunkragad ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella i ekblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 20 juni 2020