Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Förväxlad  ekdvärgmal Ectoedemia heringi
Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Förväxlad ekdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår orange, krage mörkbrun, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med med ett mer eller mindre avbrutet, gulvitt tvärband. Vid vingbasen finns en vit fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på marker där det växer ek. Biologi: Larven är gulvit och gör en kort fläckmina som börjar med en gång med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är brunaktig. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Har påtäffats i Danmark. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae http://www.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ectoedemia_heringi.html
Latest update: 14 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson