Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Diacrisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). Rödfransad björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/diacrisia_sannio.html
Latest update: 7 januari 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson