Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Arctia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun Brun björnspinnare Arctia caja Brun björnspinnare Arctia caja Brun björnspinnare Arctia caja Brun björnspinnare Arctia caja Brun björnspinnare Arctia caja
Arctia caja (Linnaeus, 1758). Brun björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 50-78 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken. OBS! den mörka melanistiska formen.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/arctia_caja.html
Latest update: 5 oktober 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson