Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusryggad bockrotsplattmal Depressaria pulcherrimella
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849. Ljusryggad bockrotsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 16-19 mm. Hjässan vitgrå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i brunrött, beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix sordidatella men den sistnämnda har betydligt smalare fjäll på thorax. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven är olivgrön med svarta vårtor. Huvudet rött. Den lever sällskapligt i sammanspunna blad rotfibbla, åkermolke och maskros. Förpuppning i jorden. Näringsväxter: Hypochoeris, Sonchus, Taraxacum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.
förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever i sammanspunnen bladrulle av bockrot.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/depressaria_pulcherrimella.html
Latest update: 23 november 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web