Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusryggad bockrotsplattmal Depressaria pulcherrimella Ljusryggad bockrotsplattmal Depressaria pulcherrimella
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849. Ljusryggad bockrotsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 16-19 mm. Hjässan vitgrå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i brunrött, beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Depressaria sordidatella men den sistnämnda har betydligt smalare fjäll på thorax. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven är olivgrön med svarta vårtor. Huvudet rött. Den lever sällskapligt i sammanspunna blad av bockrot men även andra näringsväxter anges i litteraturen. Förpuppning i jorden. Näringsväxt: Pimpinella saxifraga. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 7 februari 2020