Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige


Depressaria beckmanni Heinemann, 1870. Kännetecken: Vingbredd 18-22 mm. Huvud och thorax rödbruna. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i brunrött, beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten är svår att skilja från Depressaria pulcherrimella och Depressaria sordidatella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven lever i sammanspunnen bladrulle av bockrot. Förpuppning i jorden. Näringsväxt: Pimpinella. Utbredning: Har hittills enbart påträffats i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 1 mars 2023