Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gotländsk säfferotplattmal Depressaria nemolella
Depressaria nemolella Svensson, 1982. Gotländsk säfferotplattmal. Kännetecken: Vingbredd 20-25 mm. Huvud och thorax ljusgrå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i brunt, beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Depressaria douglasella och är svår att urskilja utan att göra genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven lever i sammanspunnen bladrulle av säfferot. Förpuppning i jorden. Näringsväxt: Seseli libanotis. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt på Gotland och i Uppland. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 29 mars 2021