Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusryggad gråboplattmal Depressaria leucocephala
Depressaria leucocephala Snellen, 1884, hane. Ljusryggad gråboplattmal förekommer sällsynt i Hs, Hr, Jä, Vb och Nb. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i sammanspunna skottspetsar av gråbo.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/depressaria_leucocephala.html
Latest update: 28 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson