Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusryggad gråboplattmal Depressaria leucocephala
Depressaria leucocephala Snellen, 1884.Ljusryggad gråboplattmal. Kännetecken: Vingbredd 19-23 mm. Huvud och thorax gulaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Bakkroppen brunaktig. Framvingarna mörkt rödbruna mörkast vid basen. Framkantens rödaktiga färg övergår utan skarp gräns i det rödbruna. Bakvingar ljusgrå. Liknande arter: Liknar Depressaria depressana men hos denna arten är labialpalperna gulaktiga hos Depressaria leucocephala är yttersta leden mörkringad. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som om natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven i juli augusti lever i sammanspunna skottspetsar av gråbo. Den är grön med svarta fläckar och svart huvud. Förpuppning i ett vävrör på näringsväxten. Näringsväxt: Artemisi vulgaris. Utbredning: Förekommer sällsynt från Hälsingland till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 28 mars 2021