Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lärkkådvecklare Cydia zebeana Lärkkådvecklare Cydia zebeana
Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840). Lärkkådvecklare förekommer i Danmark. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i skadad bark på lärk. Den har en tvåårig utveckling och förpuppningen sker i barken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson