Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

lärkgallvecklare Cydia millenniana
Cydia millenniana (Adamczewski, 1967). Lärkgallvecklare förekommer i Danmark. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en gallbildning på lärk. Den har en tvåårig utveckling och förpuppningen sker i gallen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 24 oktober 2022