Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sötvedelsvecklare Cydia pallifrontana Sötvedelsvecklare Cydia pallifrontana
Grapholita pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846). Sötvedelsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juli september i baljorna av sötvedel, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson