Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klövervecklare Cydia compositella Klövervecklare Cydia compositella Klövervecklare Cydia compositella Klövervecklare Cydia compositella
Grapholita compositella (Fabricius, 1775). Klövervecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudena av klöver, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson