Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ärtvecklare Cydia nigricana Ärtvecklare Cydia nigricana
Cydia nigricana (Fabricius, 1794). Ärtvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i juli augusti i baljorna av vicker, vial och andra, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Synonym Tortrix rusticella Clerck, 1759

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson