Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsbärvecklare Cydia janthinana Hagtornsbärvecklare Cydia janthinana
Grapholita janthinana (Duponchel, 1835). Hagtornsbärvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i september oktober i frukten av hagtorn, förpuppning i en kokong på eller i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson