Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lusernvecklare Cydia medicaginis Lusernvecklare Cydia medicaginis Lusernvecklare Cydia medicaginis
Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962). Lusernvecklare. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Framvingarna långsträckta, enfärgat gulgrå, tätt pudrade med gråaktiga fjäll. Längs costa ända från basen bruna snedstreck skilda av ljusa mellanrum av vilka ett par fortsätter som svagt violetta blylinjer ända till utkanten. Spegeln av samma färg som vingen med svarta prickar. Vid inre kant två svarta punkter. Bakvingar ljusgrå. Liknande arter: Svår att skilja från puktörnevecklare, C. microgrammana men sistnämnda har en svart punkt vid spegelns inre kant. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juni till augusti. Förekomst: Finns på torra ängsmarker. Biologi: Larven övervintrar. Den lever från september till april i sammanspunna frön av luzern, förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxt: Medicago. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 april 2021
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson