Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lönnfruktsvecklare Cydia inquinatana
Cydia inquinatana (Hübner, 1799). Lönnfruktsvecklare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i september oktober i frukten av lönn, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_inquinatana.html
Latest update: 17 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson