Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Humlevecklare Cydia discretana
Grapholita discretana (Wocke, 1861). Humlevecklare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever från september till maj i stjälken på humle, förpuppning i näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_discretana.html
Latest update: 17 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson