Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsklövervecklare Cydia caecana
Grapholita caecana (Schläger, 1849). Skogsklövervecklare förekommer sällsynt i Sö, Up, Vs. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever från september till maj i stammar och skott av puktörne och esparsett, förpuppning i en kokong i näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_caecana.html
Latest update: 17 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson