Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837. Gråbokapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_fraudatrix.html
Latest update: 29 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson