Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837. Gråbokapuschongfly förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 september 2022