Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761). Absintkapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på malört, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_absinthii.html
Latest update: 9 september 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson