Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii Absintkapuschongfly Cucullia absinthii
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761). Absintkapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på malört, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 16 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson