Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spetsvingad mållsäckmal Coleophora vestianella
Spetsvingad mållsäckmal Coleophora vestianella
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758). Spetsvingad mållsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Synonym Ornix laripennella Zetterstedt, 1839
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_vestianella.html
Latest update: 6 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web