Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingad mållesäckmal Coleophora vestianella Smalvingad mållesäckmal Coleophora vestianella
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758). Smalvingad mållesäckmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Synonym Ornix laripennella Zetterstedt, 1839

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson