Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kustmållesäckmal Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis Meyrick, 1928. Kustmållesäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gulbruna. Labialpalper ljusgrå. Framvingar ockrabruna med en gulvit linje i framkanten från basen till spetsen. På mitten gulvita längsstreck samt beströdda med svarta fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på salthaltiga marker. Biologi: Larven lever i en rörsäck på saltmålla, saltört, glasört eller strandmålla. Näringsväxter: Halimione, Suaeda, Salicornia, Atriplex, Chenopodium. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 februari 2021