Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kustmållesäckmal Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis Meyrick, 1928. Kustmållesäckmal förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en rörsäck på saltmålla, saltört, glasört eller strandmålla.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_atriplicis.html
Latest update: 16 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson