Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dubbellinjerad tistelsäckmal Coleophora therinella
Dubbellinjerad tistelsäckmal Coleophora therinella
Coleophora therinella Tengström, 1848. Dubbellinjerad tistelsäckmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i en larvsäck på åkerbinda.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_therinella.html
Latest update: 5 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web