Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella
Coleophora paripennella Zeller, 1839. Klintgrönglanssäckmal förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på bl.a. svartklint och åkertistel.

Synonym Coleophora aereipennis Wocke, 1876

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/coleophora_paripennella.html
Latest update: 7 december 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson