Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella
Coleophora paripennella Zeller, 1839. Klintgrönglanssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Antenner mörkbruna med vita spetsar. Huvud och mellankropp glänsande kopparbruna. Labialpalper svarta. Framvingar glänsande kopparbruna. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en rörsäck på bl.a. svartklint och åkertistel. Näringsväxter: Carduus, Cantaurea, Cirsium, Saussurea, Scabiosa, Serratula. Utbredning: Arten förekommer sällsynt från Småland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Synonym Coleophora aereipennis Wocke, 1876

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 februari 2021