Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella
Coleophora paripennella Zeller, 1839. Klintgrönglanssäckmal förekommer sällsynt från Småland till Torne lappmark. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på bl.a. svartklint och åkertistel.

Synonym Coleophora aereipennis Wocke, 1876

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson