Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella Nylander, 1848. Strimmig stjärnblomssäckmal förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på grässtjärnblomma.

Synonym Coleophora apicella Stainton, 1858

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson