Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella Strimmig stjärnblomssäckmal Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella Nylander, 1848. Strimmig stjärnblomssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Antenner vita tydligt brunringade. Huvud och mellankropp gulgrå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar gulgrå med vita längslinjer. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en rörsäck på arvar. Näringsväxter: Cerastium, Stellaria. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Coleophora apicella Stainton, 1858

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 februari 2021