Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsfrylesäckmal Coleophora algidella
Coleophora algidella Zeller, 1857. Ängsfrylesäckmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Antenner vita, tydligt ringade. Huvud och mellankropp ljusgrå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar ljusgrå med vita längslinjer. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en rörsäck på ängsfryle. Näringsväxt: Luzula multiflora. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt i Norge. Den saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 februari 2021