Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Knytlingsäckmal Coleophora scabrida Knytlingsäckmal Coleophora scabrida Knytlingsäckmal Coleophora scabrida
Coleophora scabrida Toll, 1959. Knytlingsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en rörsäck på knytling.

Synonym Coleophora suaedivora sensu auct.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_scabrida.html
Latest update: 2 september 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson