Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1876. Glasörtssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Antenner vita tydligt ringade, vid basen fjällikt förtjockade. Huvud och mellankropp gulbruna. Labialpalper grå. Framvingar gulbruna med inslag av svarta fjäll samt utdragna mörka fjällfläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juli augusti. Förekomst: Finns på kulturpåverkade miljöer. Biologi: Larven lever i en frösäck på glasört. Förpuppning i jorden.Näringsväxt: Salicornia europaea. Utbredning: förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 augusti 2022