Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1876. Glasörtssäckmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en frösäck på glasört.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/coleophora_salicorniae.html
Latest update: 7 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson