Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae Glasörtssäckmal Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1876. Glasörtssäckmal förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en frösäck på glasört.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 4 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson