Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Toksäckmal Coleophora peri Toksäckmal Coleophora peri Toksäckmal Coleophora peri
Coleophora peri Svensson, 1976. Toksäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gråbruna. Labialpalper ljusgrå. Framvingar gulbruna med en tydlig gulvit linje i framkanten från basen till spetsen. I den gulvita framkantsstrimman finns en rad av mörka fjäll. Denna karaktär skiljer Coleophora peri från den närstående Coleophora albicostella som saknar dessa fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på alvarmark med tokbuskar. Biologi: Larven lever i en bladsäck på ölandstok. Näringsväxt: Potentilla fruticosa. Utbredning: Arten förekommer sällsynt på Öland och i Småland. Den saknas övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 april 2021