Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Toksäckmal Coleophora peri
Coleophora peri Svensson, 1976. Toksäckmal förekommer sällsynt i Sm och på Öl. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en bladsäck på ölandstok.

Synonym Coleophora albicostella sensu auct.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_peri.html
Latest update: 2 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web