Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandvedelssäckmal Coleophora onobrychiella Sandvedelssäckmal Coleophora onobrychiella Sandvedelssäckmal Coleophora onobrychiella
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849. Sandvedelssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 14-15 mm. Antenner vita tydligt ringade, vid basen kraftigt förtjockade av en gråbrun tofs. Huvud och mellankropp vita. Labialpalper vita. Framvingar brungula. I framkant vita samt från basen ett vitt streck som når till mitten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på sandiga gräshedar. Biologi: Larven lever i en lappsäck på sandvedel. Förpuppning i säcken. Näringsväxt: Astragalus arenarius . Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne. Den saknas i övriga Norden.

Synonym Coleophora arenariella Zeller, 1865.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 mars 2021