Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sötvedelsäckmal Coleophora colutella
Sötvedelsäckmal Coleophora colutella
Coleophora colutella (Fabricius, 1794). Sötvedelsäckmal förekommer sällsynt i Sk och Sm. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en lappsäck på sötvedel.

Synonym Coleophora crocinella Tengström, 1848.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_colutella.html
Latest update: 2 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web