Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Chloantha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått johannesörtfly Chloantha hyperici
Grått johannesörtfly Chloantha hyperici
Grått johannesörtfly Chloantha hyperici
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, larv. Grått johannesörtfly förekommer sällsynt från Bl till Up. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på NORGES SOMMERFUGLER
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chloantha_hyperici.html
Latest update: 8 mars 2004
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web