Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Actinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon
Actinotia polyodon (Clerck, 1759). Tandat johannesörtsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson