Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Actinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon Tandat johannesörtsfly Actinotia polyodon

Actinotia polyodon (Clerck, 1759). Tandat johannesörtsfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae r Latest update: 12 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson