Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gelechiini
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trebandad stävmal Chionodes viduella Trebandad stävmal Chionodes viduella Trebandad stävmal Chionodes viduella Trebandad stävmal Chionodes viduella
Chionodes viduella (Fabricius, 1794). Trebandad stävmal. Kännetecken: Vingbredd 13-17 mm. Huvud vitt och mellankropp vitt hos honan brunsvart hos hanen. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar svarta med tre vita tvärband, det mittersta når ej bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Slutet av juni juli. Förekomst: Finns på myrmarker. Biologi: Larven lever i ett hopvikt blad av björk, hjortron eller odon, förpuppning i bladet. Näringsväxter: Betula, Rubus, Vaccinium. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Halland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 april 2020