Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granbarkstävmal Chionodes electella Granbarkstävmal Chionodes electella
Chionodes electellus (Zeller, 1839). Fältstävmal. Kännetecken: Vingbredd 12-16 mm. Huvud vitt och mellankropp ljusgrått. Antenner drygt hälften av framvingelängden, ringade i vitt och svart. Framvingar vitaktiga med mörkt tvärband vid basen och strax före mitten. Vingspetsen gråbrun, diskpunkter svart. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni till slutet av augusti. Förekomst: Finns i barrskogar. Biologi: Larven lever i ett vävrör under barken och minerar barr av gran, förpuppning i en vit kokong på marken Näringsväxt: Picea abies. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 april 2020