Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större lärkstävmal Chionodes tragicella Större lärkstävmal Chionodes tragicella
Chionodes tragicella (Heyden, 1865). Större lärkstävmal. Kännetecken: Vingbredd 17-22 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grå med i mitten ett par svarta streck. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Skogsmarker med lärkträd. Biologi: Larven lever i ett spinn i barksprickor och äter barr av lärk. Näringsväxt: Larix. Utbredning: Arten förekommer sällsynt från Skåne till Östergötland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 april 2020