Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvåbandad stävmal Chionodes lugubrella Tvåbandad stävmal Chionodes lugubrella Tvåbandad stävmal Chionodes lugubrella
Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794). Tvåbandad stävmal. Kännetecken: Vingbredd 14-18 mm. Huvud och mellankropp brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brunsvarta med två vita tvärband, det innersta når ej bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever mellan sammanspunna blad av vitklöver, käringtand och kråkvicker Näringsväxter: Lotus corniculatus, Trifolium repens, Vicia cracca. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 24 oktober 2020