Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dyster stävmal Chionodes nubilella Dyster stävmal Chionodes nubilella
Chionodes nubilella (Zetterstedt, 1839). Fjällängsstävmal. Kännetecken: Vingbredd 16-19 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mörkgrå ibland med ett otydligt gulvitt tvärband en fjärdedel från vingspetsen. Diskpunkter svarta åtföljda av vita fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni till juli. Förekomst: Torr skogsmark. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Södermanland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 maj 2020