Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vithövdad stävmal Chionodes continuella Vithövdad stävmal Chionodes continuella Vithövdad stävmal Chionodes continuella Vithövdad stävmal Chionodes continuella
Chionodes continuella (Zeller, 1839). Vithövdad stävmal. Kännetecken: Vingbredd 14-19 mm. Huvud vitt, mellankropp brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brunsvarta med svarta diskpunkter samt tre vita diffusa tvärband som sällan når såväl fram- som bakkant. Det yttersta rakt och delat i två fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i barrskogsmarker. Biologi: Larven lever i ett vävrör av lavar. Näringsväxt: Cladonia. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 april 2020