Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Catocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenryggat ordensfly Catocala pacta Rosenryggat ordensfly Catocala pacta
Catocala pacta (Linnaeus, 1758). Rosenryggat ordensfly förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 50-55 mm. Larven lever på sälg, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/catocala_pacta.html
Latest update: 25 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson