Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Catocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stenfärgat ordensfly Catocala electa
Catocala electa (Vieweg, 1790). Stenfärgat ordensfly är taget i Sk 1856. Vingbredd 55-75 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning mellan blad på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/catocala_electa.html
Latest update: 15 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web